ประกาศผลการอบรมและสอบ ปี 2556

ครั้งที่ จังหวัด ประกาศผลสอบ
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2
1/2556 ลพบุรี 19 มกราคม 2556 -
2/2556 ประจวบคีรีขันธ์ 2 กุมภาพันธ์ 2556 -
3/2556 ระยอง 23 กุมภาพันธ์ 2556 -
4/2556 ราชบุรี 9 มีนาคม 2556 -
5/2556 เลย 30 มีนาคม 2556 -
6/2556 ระนอง 20 เมษายน 2556 -
7/2556 สุพรรณบุรี 11 พฤษภาคม 2556 -
8/2556 พังงา 25 พฤษภาคม 2556 -
9/2556 ขอนแก่น 15 มิถุนายน 2556 -
10/2556 กรุงเทพฯ 6 กรกฎาคม 2556 -
11/2556 นครสวรรค์ 27 กรกฎาคม 2556 -
12/2556 ฉะเชิงเทรา 17 สิงหาคม 2556 -
13/2556 สมุทรปราการ 7 กันยายน 2556 -
14/2556

-
15/2556

-
16/2556

-
17/2556

-
18/2556

-
19/2556

-
20/2556

-
21/2556

-
22/2556

-
23/2556

-

* ดำเนินการจัดส่งประกาศนียบัตรฯ ของผู้ที่ผ่านการสอบให้ทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ภายหลังจากดำเนินการออกประกาศนียบัตรแล้วเสร็จ สำนักงาน กสทช. จะจัดส่งประกาศนียบัตรให้ทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้ดำเนินการต่อไป ดังนั้น ผู้ที่ผ่านการสอบให้ติดต่อขอรับประกาศนียบัตรดังกล่าวที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นนั้นๆ